Reklamační řád

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno . O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlužování informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklého jeho dopravou nese odpovědnost přepravce .
 
Záruční doba na poskytované zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem .
 
V případě reklamace zboží, prosíme, postupujte následujícím způsobem :
 
Zákazník je oprávněn uplatnit nárok ze záruky prodávajícímu písemně na adresu nebo na e-mail servis@ags92.com (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE / e-shop ) a to bez zbytečného odkladu. Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
- Označení reklamovaného zboží
- Důvod reklamace
- Termín nákupu
 
Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem, předložit fakturu , doklad o zaplacení . Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc včetně jeho příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobků, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.
 
Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného